Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.bouwbedrijfslink.nl. Maakt u gebruik van onze website, dan gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie
Bij Bouwbedrijf Slink & zn besteden we veel aandacht en zorg aan de informatie die we op de website plaatsen. We kunnen alleen niet garanderen dat de informatie op www.bouwbedrijfslink.nl altijd juist, altijd volledig of altijd actueel is. Het gebruik van de site www.bouwbedrijfslink.nl en de informatie die we daarop aanbieden is daarom voor eigen rekening en risico.

De aangeboden en gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid als aanvulling op ons persoonlijk advies en kan dit persoonlijke advies niet vervangen. Ook kan de informatie vertrouwelijke gegevens bevatten waarop het zwijgrecht van toepassing is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie of gezonden informatie van of op onze website.

Verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie dan aan de beoogde persoon of eenheid is verboden. Meningen, conclusies en andere informatie die niet gerelateerd zijn aan de activiteiten van Bouwbedrijf Slink & zn dienen te worden beschouwd als niet verzonden of verstrekt. Bouwbedrijf Slink & zn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of voortvloeiend door gebruik van informatie van haar site www.bouwbedrijfslink.nl en/of de daarop aangeboden informatie.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle informatie (tekst, beeld en programmatuur) van de site Bouwbedrijf Slink & zn rust auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de op de aangeboden informatie berusten bij Bouwbedrijf Slink & zn en Effect Vormgeving. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, en door Bouwbedrijf Slink & zn hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. Bij vaststelling van een inbreuk hiervan zal een gerechtelijke procedure opgestart worden.

Wijzigingen voorbehouden
Bouwbedrijf Slink & zn heeft het recht om de informatie die op haar site www.bouwbedrijfslink.nl aangeboden wordt te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan een vooraankondiging te doen. Toepasselijk recht op de site Bouwbedrijf Slink & zn is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze site van Bouwbedrijf Slink & zn of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Eigendom
Bouwbedrijf Slink & zn
POSTADRES
Postbus 3075
1620 GB Hoorn NH
TELEFOON 0229 - 750 784
EMAIL
info@bouwbedrijfslink.nl


Design
Effect Vormgeving

 
SITEMAP | ALGEMENE VOORWAARDEN | DISCLAIMER | BOUWLINKS